Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA)

Investeringsaftrek voor zzp’ers

De investeringsaftrek is een fiscale regeling voor ondernemers die je extra belastingvoordeel kan opleveren als je investeert in bedrijfsmiddelen. De investeringsaftrek wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst en omvat verschillende aftrekposten.

Wat is de investeringsaftrek?

Elke ondernemer heeft bedrijfsmiddelen nodig. Als zzp’er investeer je bijvoorbeeld in een laptop, smartphone en bestelauto, maar dit kunnen ook machines en gereedschap zijn. Alle bedrijfsmiddelen boven de €450 (ex btw) beschouwt de Belastingdienst als investeringen en niet meer als reguliere zakelijke kosten. Deze investeringen kan je als zzp’er aftrekken van je winst.

Let op: de investeringsaftrek staat los van de mogelijkheid tot het afschrijven van bedrijfsmiddelen. De investeringsaftrek is een extra fiscale regeling vanuit de overheid om (startende) ondernemers te stimuleren te investeren.

Hoe werkt de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een overkoepelende term voor drie verschillende aftrekposten die onder deze regeling vallen:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA):
Een aftrekpost voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Lees hier meer over de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Energie-investeringsaftrek (EIA);
Een aftrekpost voor bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan.

Milieu-investeringsaftrek (MIA).
Een aftrekpost voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan.

Als zzp’er kom je waarschijnlijk het snelst in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, omdat deze aftrekpost betrekking heeft op het investeren in bedrijfsmiddelen.

Wat is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

De investeringsaftrek, en dus ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de Belastingdienst.

Hoe werkt de kleinschaligheidsaftrek?

In 2021 kom je als zzp’er in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek als je tussen de €2.401 en €328.721 investeert in bedrijfsmiddelen voor je eigen bedrijf. Elke investering moet daarnaast minimaal €450 exclusief btw zijn om de aftrekpost te kunnen toepassen. Je past de kleinschaligheidsaftrek toe bij de aangifte van je inkomstenbelasting.

Het is belangrijk om er bij deze regeling dus voor te zorgen dat je minimaal €450 per bedrijfsmiddel investeert. Een voorbeeld: je koopt een Chromebook van €375 euro bij één bedrijf en een monitor voor €125 bij een ander bedrijf. Je kan nu geen extra aftrek regelen, want beide investeringen kosten minder dan €450. Maar: koop je de zowel de Chromebook als de monitor bij hetzelfde bedrijf? Dan vormen ze een set, waardoor het wel telt als één investering van boven de €450. Zo kan je de kleinschaligheidsaftrek dus wel toepassen.Bel ons direct 033 - 303 07 96 of stuur ons een bericht