Middeling

Middeling

Middeling sterk wisselende inkomens

Heb je een sterk wisselend inkomen uit werk en woning (Box 1)? Dan betaal je waarschijnlijk meer belasting dan wanneer je dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. Je kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.

Bereken uw gemiddelde inkomen

Met middeling bereken je je gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dit is het middelingstijdvak. Vervolgens bereken je hoeveel belasting je per jaar moet betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan heb je mogelijk recht op een teruggaaf.

Voor wie is middeling bedoeld?

Als je aan de voorwaarden voor middeling voldoet, krijg je in de volgende situaties waarschijnlijk belasting terug:

  • Je hebt na uw afstuderen een vaste baan gekregen en je had naast je studie een
  • Je hebt een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’)
  • Je bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met
  • Je werkt als freelancer of als
  • Je hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical).
  • Je bent minder gaan

 

Let op: als je recht hebt op middeling, dan moet je zelf in actie komen naar de Belastingdienst met je middelingsverzoek, de Belastingdienst komt hier niet pro-actief meev.Bel ons direct 033 - 303 07 96 of stuur ons een bericht